Informació Corporativa

Aquí pots consultar anuncis corporatius i els informes sobre la nostra situació financera i de solvència.


Projecte comú de fusió de VidaCaixa i Sa Nostra

Projecte comú de fusió de VidaCaixa i Sa Nostra

Descarregar (PDF 520 KB)

Comptes anuals individuals dels tres últims exercicis de VidaCaixa i Sa Nostra, juntament amb els corresponents informes dels auditors de comptes

Comptes anuals de Sa Nostra de l'exercici 2022

Descarregar (PDF 13 MB)

Comptes anuals de Sa Nostra de l'exercici 2021

Descarregar (PDF 2 MB)

Comptes anuals de Sa Nostra de l'exercici 2020

Descarregar (PDF 14 MB)

Comptes anuals individuals de VidaCaixa de l'exercici 2022

Descarregar (PDF 29 MB)

Comptes anuals individuals de VidaCaixa de l'exercici 2021

Descarregar (PDF 20 MB)

Comptes anuals individuals de VidaCaixa de l'exercici 2020

Descarregar (PDF 14 MB)

Comptes anuals consolidats de VidaCaixa de l'exercici 2022

Descarregar (PDF 27 MB)

Comptes anuals consolidats de VidaCaixa de l'exercici 2021

Descarregar (PDF 24 MB)

Comptes anuals consolidats de VidaCaixa de l'exercici 2020

Descarregar (PDF 21 MB)

Estatuts socials de Sa Nostra vigents e incorporats a escriptura pública

Estatuts socials de Sa Nostra vigents

Descarregar (PDF 474 KB)

Estatuts socials de VidaCaixa vigents e incorporats a escriptura pública

Escriptura canvi domicili social VidaCaixa

Descarregar (PDF 5 MB)

Estatuts socials de VidaCaixa actuals

Descarregar (PDF 242 KB)

Estatuts socials de VidaCaixa després de la fusió

Estatuts després de la fusió

Descarregar (PDF 242 KB)

Identitat dels administradors de VidaCaixa i de Sa Nostra

Identitat dels administradors de VidaCaixa i de Sa Nostra

Descarregar (PDF 397 KB)

Comunicat SA NOSTRA, COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA, S.A.

18/gener/2023   Descarregar (PDF 140 KB)

 

Informes de Solvència

 

En compliment de la Llei d'Ordenació, Supervisió i Solvència d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores (LOSSEAR) ens complau posar a la teva disposició els Informes sobre la Situació Financera i de Solvència de Sa Nostra Compañía de Seguros de Vida S.A. fundada el 1988.

L'informe ofereix informació en termes quantitatius i qualitatius, en relació a la valoració de la situació de solvència de l'Entitat i el seu sistema de gestió basat en riscos.
El mateix es troba estructurat en apartats on s'analitzen l'activitat i resultats de l'Entitat, el seu sistema de governança, perfil de risc, valoració dels seus actius i passius a efectes de Solvència II així com la gestió del seu capital.

Aquestes publicacions ens permet mostrar en detall i amb orgull les nostres posicions de solvència per fer front als nostres compromisos segons fixen les regulacions de la Unió Europa.

Seleccioneu l'informe
Informe de solvència de 2021