Condicions legals

La informació proporcionada en les nostres pàgines web té com a finalitat informar els usuaris de les activitats que duu a terme Sa Nostra Vida i els serveis que ofereix.

Sa Nostra Vida es reserva el dret d'efectuar, a qualsevol moment i sense previ avís, quantes modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la forma de presentació dels mateixos que consideri necessàries, ja sigui de forma temporal o definitiva, havent d'assegurar-se l'usuari d'utilitzar a cada moment la versió actualitzada. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis.

Les dades de caràcter personal que us pugui demanar Sa Nostra Vida per accedir als diferents serveis i continguts oferts en les seves pàgines web, només es recolliran per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives amb relació a l'àmbit i les finalitats per a les quals s'hagin obtingut.

Amb vista a la protecció de dades, les empreses que componen el Grup Caser són: Consulta la llista d'empreses

Sa Nostra Vida garanteix que tractarà i mantindrà confidencials les dades personals que faciliten els usuaris, d'acord amb la legislació sobre protecció de dades personals.

Exoneració de responsabilitats:

  • Ús indegut: Sa Nostra Vida no es responsabilitza del mal ús que es faci del contingut de les seves pàgines web, ni dels danys o perjudicis que es derivin de l'accés o l'ús indegut de la informació d'aquestes webs.
  • Continguts de tercers: la pàgina web pot contenir enllaços a altres pàgines d'internet, les quals són completament independents d'aquestes pàgines web. Sa Nostra Vida no es responsabilitza ni garanteix, de cap manera, l'exactitud, la insuficiència o l'autenticitat de la informació que qualsevol persona o entitat, física o jurídica, amb o sense personalitat jurídica pròpia, proporciona a través d'aquests enllaços d'hipertext.
  • Errors tecnològics, aliens o propis: Sa Nostra Vida no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema escollit (xarxa telefònica, internet, etc.) provocats per causes alienes; tampoc es responsabilitza dels retards o bloquejos en l'ús del sistema escollit causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procés de Dades de Sa Nostra Vida, en els servidors d'internet o en altres sistemes electrònics, ni tampoc de danys que puguin ser originats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes en el sistema escollit, fora del control de Sa Nostra Vida. Així mateix, s'exonera Sa Nostra Vida de responsabilitats davant de qualsevol dany o perjudici que pugui patir el client com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada per Sa Nostra Vida, sempre que procedeixi de fonts alienes.
  • Intercanvi o difusió d'informació: Sa Nostra Vida declina qualsevol responsabilitat derivada de l'intercanvi d'informació que tingui lloc a través de les seves pàgines web entre els usuaris. La responsabilitat de les manifestacions difoses en les seves pàgines web correspon a qui efectuï les manifestacions esmentades.
  • Propietat intel·lectual i industrial: Els drets d'autor del material contingut en aquesta web és propietat de Sa Nostra Vida. L'accés gratuït no implica altres drets o llicències per a la reproducció i/o distribució sense l'autorització prèvia expressa de Sa Nostra Vida.

Les marques, els logotips, els dissenys, els continguts, els programes o els objectes similars que formen part d'aquesta web, estan protegits per lleis de propietat industrial i intel·lectual i per tractats internacionals. La reproducció, la distribució, la manipulació o la descomposició, ja sigui total o parcial, no autoritzades dels codis font, dels algoritmes incorporats o de les bases de dades comporten greus penalitzacions tant civils com penals i seran objecte de totes les accions judicials que corresponguin en dret.

El contingut i l'estructura d'aquesta pàgina web estan protegits per drets d'autor. Queda rigorosament prohibida, sense l'autorització expressa del titular dels drets d'autor, la reproducció, la distribució, la transformació, la manipulació, la comunicació pública o qualsevol altre acte d'explotació total o parcial, a títol onerós o gratuït, dels textos, imatges, gràfics, sons, animacions, vídeos o qualsevol altre contingut que aparegui en aquest lloc web.

© Sa Nostra Vida

Top