La Nostra Història

La companyia Sa Nostra Vida té el propòsit d'oferir un servei integral per a famílies, particulars, empreses i autònoms i institucions mitjançant l'especialització en Assegurances de Vida, d'Estalvi i Inversió, i Plans de Pensions.

1988
Naixement de les companyies

Sa Nostra Compañía de Seguros S.A. és constituïda per Sa Nostra Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares.

Caixa Penedès Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. y Caixa Penedès Pensions, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A són constituïdes per Caixa d’Estalvis del Penedès.

2009
Caser accionista tecnològic de Sa Nostra Vida

Entrada de Caser en l’accionariat de Sa Nostra Vida.

2011
Caser accionista tecnològic de Caixa Penedès Vida i Pensions

Entrada en l’accionariat de Caixa Penedès Vida i Caixa Penedès Pensions de Caser.

2013
Noves denominacions de les companyies

La desaparició de Caixa Penedès com caixa d’estalvis fa que les noves denominacions de les companyies siguin Caser Mediterráneo Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. i Caser Mediterráneo Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A.

2015
Fusió de companyies

Caser Mediterráneo Vida i Caser Mediterráneo Pensiones, es fusionen en Sa Nostra Compañía de Seguros de Vida, S.A.

2022
VidaCaixa, accionista únic de Sa Nostra Vida

Compra de Sa Nostra Vida por part de Vidacaixa, la filial asseguradora de Caixabank.

AVUI
Millor servei als nostres clients

Un equip humà altament qualificat, disposat a atendre’t d’una manera efectiva i a treballar amb il·lusió per consolidar una nova etapa orientada als clients i a la digitalització dels serveis.

© Sa Nostra Vida

Top